Kişisel Verilerin Korunması

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EnglishTunes Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından hazırlanmıştır.

Size sunulan öğrenci anketi ile kimlik bilgileri (ad soyad), iletişim bilgileri (telefon numarası, şehir), eğitim bilgileri (sınıf-bölüm) ve meslek bilgilerini kayıt altına alarak; ihtiyacınıza uygun programı size sunabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre EnglishTunes Özel Eğitim Hizmetleri'nin, Mehmetçik Mahallesi, 2576 Sokak, No:2, Kat:1, Daire:3 Pamukkale/Denizli adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@englishtunes.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.