blog-01

Youth Summer Camp

-Leadership-

Tarih

22 Temmuz – 3 Ağustos 2018 

Ülke

Estonya / Talin

Organizasyon

Linkturs

EnglishTunes GEC 

Katılımcılar

13  – 17 yaş gurubu

Genel Tanım
Yaz gençlik kampı, liderlik teması üzerinde sarmal bir programla hazırlanmış olan, katılımcıların kültürel kavramları keşfetmelerine ve bireysel liderlik becerileri konusunda yeteneklerini belirleme şansına sahip olmalarını sağlayacak yoğun bir deneyim tabanlı yaz kampıdır. Gençlik kampının faaliyetleri İngilizce olarak yürütülecektir ve katılımcılar 2 haftalık süreç içerisinde ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından yürütülecek yoğunlaştırılmış dil eğitimi alacaklardır.

Uygulama Yöntem ve Teknik
Kamp ve eğitim Estonya’nın başkenti olan Talin’de gerçekleştirilecektir. Programı ve faaliyetleri ana dili İngilizce olan ve pedagoji eğitimi almış uzman öğretmenler yürütecektir. Kamp süresince katılımcılar sabah 4 saat İngilizce eğitimi alacaklar ve öğleden sonraki faaliyetler katılımcıların liderlik becerilerini, kültürel öğrenme yeteneklerini, sportif ve sanatsal bakış açılarında iyileşme sağlayabilecekleri faaliyetlere katılacaklardır. Kamp boyunca eğitimin ve katılımcıların doğasına en uygun olacak sunuş yolu ile öğrenme stratejisi temel olacaktır. Öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili olarak da deneysel yöntemlerle, drama, tartışma ve senaryo ile öğretim yöntemleri kullanılacaktır. 

Kamp Liderleri
Kamp boyunca gerek dil eğitim sürecinde gerekse çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlerde olsun toplamda 12 eğitimci bulunacaktır. Bu eğitimciler Avrupa’nın birçok üniversitesinde pedagoji eğitimi veren alanında uzman kişilerdir.


Program

Eğitim kampı iki hafta süre için planlanmıştır ve bu kampta 13-18 yaş aralığında Finlandiya, Letonya, İsveç, İngiltere, Rusya, İtalya ve Türkiye’den toplamda 105 katılımcı olacaktır. Eğitim süresince katılımcılar farklı ülke ve kültürden gelen gençlerle beraber grup çalışmaları ile kolektif bir süreç içerisinde olacaklardır. Kamp süresi içinde hafta sonu şehir gezileri de planlanmıştır.

Week 1

 

Sunday

22.07.2018

Monday

23.07.2018

Tuesday

24.07.2018

Wednesday

25.07.2018

Thursday

26.07.2018

Friday

27.07.2018

Saturday

28.07.2018

7:50 – 8:00

 

ARRIVAL DAY

 

 

 

From 11:00-17:00

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

8:05 – 8:20

Morning

exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

 

8:25 – 8:40

Morning water

treatments and dressing

Morning water

treatments and dressing

Morning water

treatments and dressing

Morning water

treatments and dressing

Morning water

treatments and dressing

Morning water

treatments and dressing

8:45 - 9:10

 

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

9:15 - 10:45

 

Lessons

Lessons

 

 

Tour to Old Tallin (9:30- 18:30)

“Lido”- recreation and entertainment center

 

Shoping

Lessons

Lessons

Beach Activities / Swimming *

10:45 - 11:00

 

Break

Break

Break

Break

11:00 - 12:30

Light Lunch

Lessons

Lessons

Lessons

Lessons

13:00 – 14:00

 

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

 

14:15 – 17:30

 

Assessment test (14:00-17:30) and

Orientation and

familiarity with set group of students INTRODUCTION

(Rules)

 

Leadership Activities

Beach activities ;

Swimming * / Games on

site

Beach activities ; Swimming * / Games

on site

Game

“Treasure Island”

 

Beach activities Swimming * /

17:30 - 18:00

Free time

Free time

Free time

Free time

 

 

 

18:00 – 19:00

 

Preparation for the final project

 

Worskhops

“How to be a leader”

Preparation for Talent Show

Workshops

“Follow the Leader”

Preparation for

Theatre Performanc

19:00 – 20:00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

 

20:00 – 20:30

 

INITIATION

 

Free time

 

Free time

 

Free time

Educational seminar “Studies abroad” (Guest seminar)

 

Free time

 

Free time

 

20:30 – 22:00

 

Dancing

Preparation for

Theatre Performance

 

Movie Night

Preparation for Talent Show

 

Dancing/Games

 

Team’s games

 

Debates

22:00 – 22:30

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

22:30 – 23:00

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

All activities are subject to change without previous notice. *Weather permitting

 

Week 2

Time

Sunday

29.07.2018

Monday

30.07.2018

Tuesday

31.07.2018

Wednesday

01.08.2018

Thursday

02.08.2018

Wedesday

03.08.2018

7:50 - 8:00

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

Wake up

8:05 – 8:20

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

Morning exercises

 

8:25 – 8:40

Morning water treatments and

dressing

Morning water treatments and

dressing

Morning water treatments and

dressing

Morning water treatments and

dressing

Morning water treatments and

dressing

Morning water treatments and

dressing

8:45 - 9:10

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

9:15 – 10:45

Lessons

Lessons

Lessons

Lessons

Lessons

DEPARTURE DAY

 

From 9:15 till

14:00

10:45 – 11:00

Break

Break

Break

Break

Break

11:00 - 12:30

Lessons

Lessons

Lessons

Lessons

Lessons

(Final Test)

13:00 – 14:00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

 

14:15 -17:30

Beach Activities,   Swimming* Activities on siteFree time Preparation for

 

Excursion to Talinn                 Sightseeing Tour

Preparation for the final project

 

Sports Olympiad

 

 

FINAL PROJECT

Awards ceremony

17:30 - 18:00

Free time

Free time

18:00 - 19:00

Preparation for Talent

Show

Preparation for

Miss&Mr.Show

19:00 - 20:00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

20:00 -20:30

Free time

Free time

Free time

Free time

Bonfire

20:30 – 22:00

Theatre Performance

Games in teams

Talent Show

Miss and Mr Show

DANCING

22:00 – 22:30

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

Preparing to sleep

 

22:30 – 23:00

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

Lights off

 


  


Amaç
Ülkemizdeki klasik öğrenme modelleri ile bir çok öğrenci kişisel sosyal ve liderlik becerilerini gün yüzüne çıkarabilecek bir imkan ve daha önemlisi ortama sahip değillerdir. Bununla birlikle dil eğitimlerini sadece sınavlara hazırlanmaya yönelik bir sistem ile gerçekleştirdikleri için istedikleri etkileşime dayalı dil becerilerini de geliştirememektedirler. Bu kapsamda, gençlik ve liderlik kampına katılacak olanların yabancı dil ve liderlik becerilerinin yanı sıra öz güven ve bireysel öğrenme tekniklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Kazanımlar
-Kamp boyunca gençler farklı ülkelerden gelen gençlerle beraber vakit geçirme fırsatı bulacak ve iletişim becerileri kazanacaktır.

- Katılımcılar farklı ülkelerden gelen gençlerden oluştuğu için bireysel olarak farklı kültürleri ve bu kültüre has özellikleri tanımış olacaklardır.

- Gençler takım çalışması odaklı bir kampta yer alacakları için sorumluluk bilinci oluşturulacaktır.

- Gençlerde doğaya saygı ve yeşili koruma dürtülerini geliştireceklerdir.

- Gençler arasında empati kurma becerisi gelişecektir.

- Ülkeler gençleri arasındaki ön yargı ve algılar kırılacaktır.

- Kamp süresince yoğunlaştırılmış dil eğitiminin yanı sıra ortak dil olarak İngilizce kullanılacağı için gençler farklı ülkelerden bireylerle İngilizce ile etkileşime geçerek yabancı dillerini güçlendireceklerdir.

-  Aktif katılımın olacağı kampta bireyler liderlik becerilerini geliştireceklerdir.